مبارک؟!!! | بلاگ

مبارک؟!!!

تعرفه تبلیغات در سایت

نوشته شده توسط  sadena  |  سه شنبه سوم مرداد ۱۳۹۶  ساعت 12:19 

دلم براي دخترانه هاي وجودم تنگ شده

براي شيطنت هاي بي وقفه

بي خيالي هاي هر روزه

نازو كرشمه هاي من و اينه

خنده هاي بلندو بي دليل

براي ان احساسات مهار نشدني

حالا اما

دخترك نازك نارنجي و حساس درونم چه بي هوا اينقد بزرگ شده!

چه قدي كشيده طاقتم

ضرباهنگ قلبم چه ارام و منطقي ميزند

چه شيشه ايي بودم روزي

حالا اما به سخت شدن هم رضا نميده

به سنگ شدن ميانديشم

اينگونه اطمينانش بيشتر است

جاي بستني يخي هاي دوران كودكي ام را

قهوه هاي تلخ و پر از سكوت كرفته است

اينروزها لحن حرفهايم اينقدر جدي است

كه خودم از خودم حساب ميبرم

 

در اوج شادي هم قهقهه سر نميدهم تنها به لبخندي اكتفا  ميكنم 

چه پيشوند عجيبي است اين كلمه خانوم!!!

همين كه پيش اسمت مينشيند

تمامي سرخوشي و بخيالت را از تو ميگيرد

و بجايش وزنه وقار و متانت را

رو شانه ات ميگذارد

نه اينكه تمام اينها بد باشد نه!فقط خدا كند وزنشان اينقدر 

سنگين نشودكه دخترك حساس و شيرين درونم

زير اين سنگيني بميرد

امروز شايد روز من نباشد اما من همان دختر ديروزم

روزم مبارك!!!!!!!

مبارک؟,...
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : دوشنبه 23 مرداد 1396 ساعت: 19:58