عناوين مطالب سایت
روزهای دیرگذر

ورود آقایان ممنوع

خدایا چرا؟

دو سال گذشت.......

از تجرد تا تاهل...

حرف بزن،هرچی بگی خوبه .......

دخترم.....

همیشه از خودمان شروع کنیم

رویای دنیایی بدون جنگ

بانوی من ؛از خودت دست مکش

روزهای دیرگذر

25نوامبر.....روزمنع خشونت علیه زنان

کلید بهشت در نسل کشی هاست؟

کاش معجزه ایی اتفاق می افتاد...

هی روزگار‌.....

تظاهر به دوست داشتن کثیف ترین نوع خیانت است

مرد رویاهایم...........

شبانه های دلتنگ

.....

سرپل....میرزااولنگ

ادمک آخر دنیاست......

کاش پایان غم من به خودت ختم میشد

غربزدگی الزاما بد نیست

عشق ما را برای هم نمیخواست رفیق....

شوکران

دختران سرزمین کبود

خیانت یعنی ....

مبارک؟!!!

*-*

مرگ مطلق

خدا از حجاب زنان نگران است

سال نو.......

تهران یعنی تو......

دنیای من,روزت مبارک

پروسه مقدس ازدواج

بانوی من ......

کابوس تکراری

افغانستان سرزمین کبود

وطن عشق تو افتخارم

خاکستر خاطرات...

سحر نزدیک است........

سرطان مرض نیست تجارت است!!(شایعه یا واقعیت؟؟؟؟؟)

خدانگهدار فرشته زمینی من

گرگ زخمی دلم رام نشد

4اشتباه رایج در روایت وقایع عاشورا

فرشته های خون آشام

نمادهای روی عَلَم نشانه چیست؟

یکی از مهمترین پیامهای فراموش شده عاشورا

زخم دل(داستان کوتاه)

معجزه ادبیات

افغانستان رنگین کمان اقوام

به یاد آرزوهایی که میمیرند.....

میروم من نازنینم........

شعار برادری و دوستی .....؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

موفقیت دیگر برای افغانستان......

غوریا غورستان

وقتی زری حامله شد......

هرات به روایت تصویر

واقعیت خداحافظی

درسی بزرگ از سرنوشت نوکیا برای همه

شهریوری من......

ولایات افغانستان

فهرست موضوعی


پردازش در : 0.0043 ثانیه