هی روزگار‌..... | بلاگ

هی روزگار‌.....

تعرفه تبلیغات در سایت
 
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽﺍﮔﻪ ﺑِﺸﮑﻨﻪ،ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﭼَﺴﺒﯽ نِمیشه ﺩُﺭﺳﺘﺶ ﮐﺮﺩ،
مثلِ ﺩﻝِ ﺁﺩما
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽﺭﻭ ﺍﮔﻪ ﺑُﺨﻮﺭﯼ،ﺑﺎ ﻫﯿﭻ چیزی ﻧِﻤﯿﺘﻮﻧﯽ ﺑِﺮﯾﺰﯾﺶ ﺑﯿﺮﻭﻥ،
مثلِ ﻣﺎﻝِ ﺑﭽﻪ یتیم
 
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽﺭﻭ ﺍﻭﻧﺠﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗَﺪﺭﺷﻮ ﻧِﻤﯿﺪﻭﻧﯽ،
مثلِ پدرومادر
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽﺭﻭ ﻧِﻤﯿﺸﻪ ﺗَﻐﯿﯿﺮ ﺩﺍد،
ﻣﺜﻞِ ﮔُﺬﺷﺘﻪ
 
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽﺭﻭ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ پوﻟﯽ ﻧِﻤﯿﺸﻪ ﺧَﺮﯾﺪ،
ﻣﺜﻞِ ﻣُﺤﺒﺖ
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽﺭﻭ ﻧَﺒﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺩَﺳﺖ ﺩﺍﺩ،
ﻣﺜﻞِ دوستِ ﻭﺍﻗِﻌﯽ
 
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽﺭﻭ ﻧِﻤیشه ﺗَﺤﻤﻞ ﮐرد،
ﻣﺜﻞِ ﺁﺩﻣﺎﯼِ ﭼﺎپلوﺱ ﻭ ﺩﺭﻭﻏﮕﻮ
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽﻫَﺰﯾﻨﻪ ﻧﺪﺍﺭﻩ،اﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺣﺎﻝ ﻣﯿﺪﻩ،
ﻣﺜﻞ ﺧَﻨﺪﯾﺪﻥ
 
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽﺧﯿﻠﯽ ﮔِﺮﻭﻧﻪ،
ﻣﺜﻞِ تاوان
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽﺧﯿﻠﯽ تَلخه،
ﻣﺜﻞِ ﺣَﻘﯿﻘﺖ
 
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽﺧﯿﻠﯽ ﺳَﺨﺘﻪ،
مثلِ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺯِﺷﺘﻪ،
ﻣﺜﻞِ ﺧﯿﺎﻧﺖ
 
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﺍَﺭﺯﺷﻪ،
ﻣﺜﻞِ ﻋِﺸق
 
یه چیزایی رو نمیشه بخشید 
مثل ........
 


 
حیف از نقش خیالی که توهّم شده است
فرش تا عرش لگد خوردهٔ مردم شده است
 
زندگی عالی عالی ست، ولی در این بین
حال من مثل درختی ست که هیزم شده است!
 
در خودم حل شدم و کم شدم و دم نزدم
تا نگویند که محتاج ترحّم شده است
 
عشق، انگشتر اعجاز سلیمان نبی ست
که در این زندگی بی هیجان گم شده است!
 
در پی ام آمده ای، بیست و اندی سال است
زندگی! فکر کنم سوء تفاهم شده است!
روزگار,...
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : يکشنبه 19 آذر 1396 ساعت: 7:52