افغانستان رنگین کمان اقوام | بلاگ

افغانستان رنگین کمان اقوام

تعرفه تبلیغات در سایت

 

 

00هیچ سرزمینی دیدید که متشکل از یک قوم باشد؟ 

آیا کشور های جهان اول سایر اقوامش را پس میزند ؟ 

دلیل پیشرفت این دولت ها چيست؟ 

دلیل اینکه اولین کشور جهان در طول تاریخ هستیم که از عرش به فرش افتادیم چیست؟ 

غیر از اينه که سالها قبل کشور افغانستان از همه لحاظ از کشور های برتر و صنعتی دنیا بود؟ 

اون همت و اراده کجاست ؟ اتحاد ما برادری ما رو چه کسی زیر سوال میبرد که لعنت خدا بر او و پیروانش 

 

 

اگر تغییر نكنیم ، حذف می شویم .

 برای جلوگیری از حذف شدن در بازی زندگی ، باید تغییراتی را در خودمان و زندگی مان به وجود آوریم .کليدهای اين تغيير عبارتند از :

 

کلید اول: خواستن

كلید دوم: خالی كردن ذهن از تعصب ها

كلید سوم: باور مثبت نسبت به خود

كلید چهارم: عمل کردن

 

به یاد داشته باشیم كه عظمت زندگی تنها به دانستن نیست بلکه تلفیقی از علم و عمل است.

 

دنیا سال به سال و قرن به قرن

پیشرفت می كند، چون نسل بعدى

کشف می کند از بین حرفایی که 

قدیمی ها گفته اند کدامیك اشتباه 

بوده، بنابرین همیشه #شکاك باش،

همیشه خودت بیاندیش

 

 

...

...
نویسنده : بازدید : 16 تاريخ : چهارشنبه 31 شهريور 1395 ساعت: 17:31